Expert Service Sp. z o.o.
Profesjonalna Likwidacja Szkód

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000327700,
REGON 141785612.
Kapitał zakładowy: 50000 PLN.

Współpraca i Kariera

Expert Service oferuje prawnikom oraz osobom posiadającym doświadczenie w likwidacji szkód szansę rozwoju zawodowego. Poszukujemy młodych, ambitnych i pracowitych absolwentów wydziałów prawa oraz inżynierów budownictwa. Premiujemy zaradność życiową, otwarty umysł i chęć stałego poszerzania własnej wiedzy. Z uwagi na profil naszej działalności preferowane jest doświadczenie w likwidacji szkód majątkowych.

Photo title

Jeśli uważają Państwo, że spełniają powyższe wymogi prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: poczta@expert-service.pl, wraz z klauzulą w której wyrażają Państwo swą zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dziękując wszystkim za zainteresowanie naszą ofertą i przesłane CV uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.

© Copyright 2010 Strona główna
All Rights Reserved