Expert Service Sp. z o.o.
Profesjonalna Likwidacja Szkód

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000327700,
REGON 141785612.
Kapitał zakładowy: 50000 PLN.

Działalnosć naszej firmy
- ZAKRES USŁUG:

Likwidacja szkód ubezpieczeniowych:

Photo title

Zajmujemy się również likwidacją szkód korporacyjnych z OC podmiotów gospodarczych, które podczas prowadzenia swojej działalności wyrządziły szkodę w pojazdach mechanicznych.

Usługa ta obejmuje:

© Copyright 2010 Strona główna
All Rights Reserved