Expert Service Sp. z o.o.
Profesjonalna Likwidacja Szkód

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000327700,
REGON 141785612.
Kapitał zakładowy: 50000 PLN.

Nasza oferta

Swoją ofertę kierujemy do firm ubezpieczeniowych oraz podmiotów posiadających duże floty pojazdów. Firmom posiadającym floty pojazdów organizujemy procedurę zgłaszania szkód i uzyskiwania odszkodowań. Dzięki dobrej organizacji pracy i doświadczeniu gwarantujemy najwyższej jakości serwis likwidacji szkód ubezpieczeniowych.

Photo title

W zakresie działalności specjalizujemy się w likwidacji szkód z polis majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej.

Czytaj więcej...

© Copyright 2010 Strona główna
All Rights Reserved