Expert Service Sp. z o.o.
Profesjonalna Likwidacja Szkód

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000327700,
REGON 141785612.
Kapitał zakładowy: 50000 PLN.

Działalnosć naszej firmy cd

Dzięki doświadczeniu zawodowemu w likwidacji szkód we wszystkich dziedzinach gospodarki od przemysłu energetycznego poprzez budownictwo, roboty drogowe, usługi transportowe, do przemysłu tekstylnego i spożywczego, jesteśmy w stanie szybko i dokładnie ocenić mechanizmy powstania szkód, a następnie ocenić wielkość szkody.

Photo title

Pracownicy Expert Service Sp. z o.o., mieli przyjemność prowadzić proces likwidacji szkod w wielu branżach dla takich towarzystw jak:


Nasi pracownicy na każdym etapie likwidacji szkody, informują likwidatorów prowadzących w T.U. o postępach prowadzonych prac i poczynionych ustaleniach, które pozwolą im z jednej strony kontrolować każdą zleconą nam szkodą, a z drugiej strony pozwolą zawsze odpowiedzieć zarówno poszkodowanym jak i przełożonym na wszelkie pytania i ewentualne sugestie w zakresie prowadzonej likwidacji.

© Copyright 2010 Strona główna
All Rights Reserved