Expert Service Sp. z o.o.
Profesjonalna Likwidacja Szkód

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000327700,
REGON 141785612.
Kapitał zakładowy: 50000 PLN.

Działalność naszej firmy

Celem działalności naszej firmy jest zapewnienie Towarzystwom Ubezpieczeniowym profesjonalnej i terminowej obsługi zewnętrznej likwidacji szkód. W zależności od potrzeb Naszych klientów oferujemy dwa warianty usług - likwidację techniczną i kompleksową. Priorytetem działania Expert Service sp. z o.o. jest obsługa firm współpracujących, według najlepszych standardów od momentu przyjęcia zlecenia, aż do zakończenia procedury likwidacyjnej. W trakcie likwidacji szkody kierujemy się dobrem Klienta, jednocześnie rzetelnie i obiektywnie oceniając stan prawny sprawy.

Photo title

Udział naszej firmy w procesie likwidacji widzimy w roli mediatora pomiędzy Ubezpieczycielem a jego klientem, którego zadanie polega na pogodzeniu interesów obu stron postępowania.

Zespół naszych ekspertów składa się z wykwalifikowanych oraz doświadczonych rzeczoznawców posiadających bogate doświadczenie własne, nabyte w Towarzystwach Ubezpieczeniowych, jak i firmach zajmujących się zewnętrzną obsługą likwidacji szkód. Jesteśmy wyszkolonymi profesjonalistami, których cechuje wysoka jakość pracy, terminowość i rzetelność.

Współpracują z nami biegli sądowi: pożarnicy, budowlańcy; inż. budownictwa, elektrycy, elektronicy, wszystkie osoby posiadają długoletnie doświadczenie w likwidacji szkód. Czytaj więcej...

© Copyright 2010 Strona główna
All Rights Reserved