Expert Service Sp. z o.o.
Profesjonalna Likwidacja Szkód

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000327700,
REGON 141785612.
Kapitał zakładowy: 50000 PLN.

Expert Service Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 21/62
02-366 Warszawa

Photo title

Zapraszamy do kontaktu osobistego pod wyżej wymienionym adresem.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt telefoniczny:


Szczegółowych informacji możemy udzielić również drogą elektroniczną: poczta@expert-service.pl

Czekamy na Państwa kontakt w godzinach od 9:00 do 17:00.

© Copyright 2010 Strona główna
All Rights Reserved